Atlantic Sapphire, som driver med lakseoppdrett på land i USA, har hentet 55 millioner dollar i ny kapital gjennom en rettet emisjon, ble det klart torsdag kveld.

Det tilsvarer om lag 587 millioner norske kroner.

Det opplyses at pengene skal brukes til å gi selskapet tilstrekkelig finansielt spillerom for fase én og to av selskapets ekspansjon.

Fredag morgen stupte Atlantic Sapphire-aksjen mer enn ti prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Toppsjefen ikke med

Tegningskursen i emisjonen ble satt til fem kroner, en rabatt på 23 prosent fra torsdagens sluttkurs på 6,48 kroner. Det blir utstedt 119 millioner nye aksjer.

Blant de som forhåndstegnet og ble tildelt aksjer er noen av selskapets største eiere:

  • Nordlaks Holding, som gikk inn med 150 millioner kroner i fjor sommer, har spyttet inn ytterligere 108 millioner kroner i denne runden.
  • Petter Stordalens Strawberry Equities tegnet seg for aksjer for 70 millioner kroner .
  • EW Group-kontrollerte Blue Future Holding fikk aksjer for 50 millioner kroner.
  • Joh Johannson Eiendom as fikk aksjer for 50 millioner kroner.

I tillegg ble styremedlem André Skarbø, driftsdirektør Jon-Birger Løvik, utviklings- og infrastrukturdirektør Svein Taklo og styremedlem Tone Bjørnov tildelt aksjer i emisjonen.

Medgründer og administrerende direktør Johan E. Andreassen forhåndstegnet ikke aksjer hverken gjennom Alsco as – et selskap han eier sammen med Bjørn-Vegard Løvik og som er nest største aksjonær i Atlantic Sapphire – eller gjennom sitt heleide Jea Invest as.

Største eier, det britiske fondet Pelham, og femte største aksjonær Runar Vatne blir ikke nevnt i noen av de to meldingene om emisjonen, men finansdirektør Karl Øystein Øyehaug opplyser at begge har tegnet seg i emisjonen. Han vil ikke si noe om hvor mye de ble tildelt.

– Vi er selvfølgelig svært takknemlige for at vi har så sterke eiere i ryggen, som ikke bare bidrar med kapitalen som trengs for å få selskapet til lønnsomhet, men også aktivt bidrar strategisk og operasjonelt. Fordelene med å drive oppdrett på land i USA har aldri vært større, med en sterk balanse er vi er fullt fokusert på å levere «steady-state»-produksjon i fase én til sommeren.

DN har også spurt om hvorfor Andreassen ikke tegnet seg i emisjonen.

– Det er rett og slett på grunn av mangel på likviditet i vårt system i øyeblikket. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å kjøpe aksjer når dette endrer seg. Vi er svært fornøyde med de proffe investorene som nå tegner seg stort i denne emisjonen, sier toppsjefen.

Torsdagens kapitalinnhenting er altså den andre på under ett år, etter at Atlantic Sapphire hentet over en milliard kroner i slutten av juni i fjor. Tegningskursen den gangen var 20,5 kroner, en rabatt på 7,6 prosent mot sluttkurs dagen før.

Nye betingelser

Det opplyses også at selskapet har kommet til enighet med DNB om justeringer av visse vilkår i den eksisterende kredittfasiliteten. Endringene innebærer blant annet at DNB vil refinansiere terminlånet knyttet til selskapets fase én-utvikling, noe som betyr at banken øker sin eksponering med rundt 18 millioner dollar.

For fase to reduseres DNBs eksponering med samme beløp. Banken har også gått med på å utsette forfallsdatoen for lånet til april 2025.

De siste to årene har vært et sorgens kapittel for Atlantic Sapphire. På Oslo Børs har aksjen stupt over 90 prosent fra toppnoteringen på 150 kroner i februar 2021, og selskapet har vært plaget av driftsutfordringer, høyere enn ventet dødelighet på fisk og et stadig pengebehov.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor (siste tilgjengelige rapport) hadde selskapet en kontantbeholdning på 53,7 millioner dollar.