Landbasertselskapet Atlantic Sapphire har hentet om lag 1.231 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon på 60.060.976 nye aksjer til kurs 20,50 kroner.

Det fremgår av en børsmelding natt til onsdag.

Meldingen om emisjon kom tirsdag ettermiddag kort tid etter børsslutt, og det ble da kjent at oppdrettsselskapet Nordlaks er ett av selskapene som tegnet seg på fohånd i emisjonen - med 150 millioner kroner. Også Petter Stordalen-selkapet Strawberry Equities AS tegnet seg på forhånd med 123 millioner kroner.

Til sammenligning sluttet Atlantic Sapphire på 22,20 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag.

Videre fremgår det at styret har intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil ni millioner nye aksjer.