Det opplyses i melding tirsdag. Budfristen var mandag 9. desember. Oppgjør for aksjer ventes å skje 13. desember. Siden Bakkafrost nå eier over 90 prosent av aksjene i The Scottish Salmon Company (SSC) kan