Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 296 millioner danske kroner i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Infront.

Driftsinntektene var 1.272 millioner danske kroner (1.123), mens det var ventet driftsinntekter på 1.299 millioner danske kroner.

Resultat før skatt var 158 millioner danske kroner (195), mens det var ventet 246 millioner danske kroner. Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde 114 millioner kroner i kvartalet (124).

Slaktevolum

Det færøyske oppdrettsselskapet venter å ha et slaktevolum på 103.000 tonn i 2022, fordelt på 68.000 på Færøyene og 35.000 tonn i Skottland.

Bakkafrost venter nå at slaktevolumet i Skottland i 2021 vil være 30.000 tonn, som er nedjustert fra 40.000 tonn, som følge av «eksepsjonelt høy dødelighet» i løpet av kvartalet.

Videre har selskapet signert kontrakter som dekker rundt 34 prosent av 2021-volumet. Kontrakter for 2022 blir forhandlet i november og desember, og så langt er 21 prosent av slaktevolumet blitt sikret på kontrakter.

Bakkafrost forventer ellers en nedgang i produksjonsvolumer av fiskemel og fiskeolje i 2022, sammenlignet med 2021.

Havsbrúns salg av fiskefôr for 2021 forventes å bli rundt 130.000 tonn, avhengig av eksternt salg. Havsbrúns salg av fiskefôr for 2022 er forventet til å være rundt 130.000 tonn.

Flere faktorer svekker

Resultatene til Bakkafrost i dette kvartalet er blitt svekket av flere faktorer i Skottland og på Færøyene.

Det kommenterer konsernsjef Regin Jacobsen i selskapets kvartalsrapport tirsdag.

På Færøyene tok Bakkafrost en bevisst beslutning om forhåndsslakting av anlegget A72-Haraldsund for å gjenvinne synkronisert produksjon med A72-Viðareiði. Det ga høyere kostnader, og lavere slaktevekter og prisoppnåelser.

«Dette er en once-off og fremover vil vi dra nytte av å ha lokaliteten synkronisert med bedre kontroll over biologisk risiko og forbedret operasjonell effektivitet», heter det.

Resultatene har også blitt negativt påvirket av forsinkelser i installasjon av nytt avlusningsutstyr på «M/S Martin». Disse forsinkelsene var delvis forårsaket av pandemirelaterte forsyningsproblemer. Dette har igjen før til høyere dødelighet i kvartalet.

I Skottland har det vært betydelig biologiske utfordringer ved deler av oppdrettsvirksomheten hvor fisken hadde redusert gjellehelse. På slutten av kvartalet oppsto plutselige biologiske problemer, blant annet som følge av oppblomstring av mikromaneter, som ga betydelig dødelighet.

«Det var til en viss lettelse at vi i september kunne sette inn vårt nye fartøy «Bakkanes» i drift, for å gjøre behandlinger», skriver selskapet.

Etter hvert som de planlegge investeringene i Skottland utvikler seg, vil biologisk risiko reduseres med mer kapasitet i både forebyggende- og behandling.