Nesten 2 milliarder vil være knyttet til fremtidig vekst. Årlige faste vedlikeholdskostnader er rundt 100-150 millioner danske kroner,