Aksjene er kjøpt av Northern Link Ltd. Det går frem av en børsmelding onsdag ettermiddag.

Kjøpet av majoriteten av aksjene utløser også tilbudsplikt på resterende aksjer i selskapet.

Aksjene er kjøpt til kurs 28,25 norske kroner per aksje, noe som priser hele SSC til 4,35 milliarder danske kroner, opplyses det i meldingen. SSC sluttet børsdagen onsdag på kurs 28,10 kroner etter å ha vært handlet på 28,50 kroner på det høyeste. Høyeste kurs aksjen er handlet på siste uken er 30 kroner.

Bakkafrost trykker nye aksjer

Bakkafrost finansierer kjøpet med en blanding av lån og ny egenkapital. Selskapet melder at de gjør en emisjon gjennom å utstede 7.328.709 nye aksjer, noe som tilsvarer rundt 15 prosent av totalt utestående aksjer i selskapet. Bokbyggingen avsluttes klokken 8 torsdag morgen, og minimumstegingen er for 100.000 euro.

I tillegg gjøres det en rettet emisjon mot Northern Link som sikrer Northern Link 5 prosent eierskap i Bakkafrost.

Styret i Bakkafrost har fullmakt til å utstede aksjer lik 10 prosent av eksisterende aksjekapital. Derfor har selskapet inngått en låneavtale med sin største aksjonær som låner ut resterende aksjer inntil hele emisjonen er godkjent av en ekstraordinær generalforsamling.

Mener det er store synergier

SSC slaktet 29.913 tonn laks i 2018, og 18.463 tonn første halvår i år. Selskapet har en årlig produksjonskapasitet på 50.000 tonn.

– The Scottish Salmon Company er et attraktivt oppkjøp, med potensial for synergier og overføring av beste praksis. Hele Bakkafrost-laget ser frem ril å jobbe sammen med SSC, sier konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost i meldingen.

Bakkafrost ser spesielt synergier i tre nøkkelområdene. Det er inne fôr, salg og en enklere hovedkontorfunksjon i Skottland.

Bygger nytt smoltanlegg

Bakkafrost skriver også at de ønsker å overføre beste praksis mellom de to organisasjonene, implementere bedre oppdrettsprosedyrer for å bedre kostnadseffektiviteten, gradvis sammenslåing av lokaliteter og skadebegrensing av biologiske trusler gjennom avlusingsekspertise.

– Resultatet av dette skal gi større fisk med økt prisoppnåelse og overskudd, skriver Bakkafrost.

Videre i meldingen skriver de at de vil investere målrettet for å oppnå bedre effektivitet. Dette inkluderer å bygge et nytt resirkuleringsanlegg for smoltproduksjon for å erstatte SSCs mange små anlegg, og investeringer i utstyr på sjøsiden.

Konsernsjef Craig Anderson i SSC sier i en melding at styret i SSC mener dette tilbudet er i beste interesse for alle aksjonærer.

– Det realiserer verdien som er skapt etter ni kvartaler med vekst. Ledelsen i SSC vil nå jobbe tett med de nye eierne, sier Anderson.