Samlet sett var den biologiske utviklingen til Bakkafrost på Færøyene god i fjerde kvartal 2020 med god vekst med lavt konverteringsforhold for fôr. Kvaliteten på slaktet fisk har forbedret seg ytterligere