Årsaken er økt volum av solgt laks og bedre priser i markedene. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og avskrivninger (ebitdea) steg til 76,5