Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Selskapet hadde et resultat før skatt på -0,3 millioner kroner (-20,2), av driftsinntekter på 15,2 millioner kroner (12,7).

Slaktevolum for kvartalet var 104 tonn, og for 2022 gjentar selskapet et forventet volum på 600 tonn.

- Volumoppgangen og planlagt vekst mot 2026 og 2030 vil ha betydelig innvirkning på produksjonskostnader og resultater. Med lovende biologisk ytelse gjennom hele produksjonen, er selskapet fortsatt trygg på at skalaeffekten når målvolumer nås vil være betydelig. Gjennom oppbyggingsfasen vil selskapets resultater gradvis forbedres i takt med den økte skalaeffekten og EBITDA forventes å bli positiv i løpet av 2023, skriver selskapet i sin avlevering av 2. kvartalsresultatet til markedet.

4. juli i år oppdaget kveiteoppdretteren Nordic Halibut en revne i nota på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. I en første melding fra Fiskeridirektoratet ble det oppgitt at det sto 14.000 kveiter i nota, og det var gjenfanget 946 kveiter. Etter tømming og telling senere ble foretatt viste det seg at over 11.000 kveiter rømte fra lokaliteten.

I