Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group ASA (LSG), har i dag, mandag, kjøpt 7.000 aksjer i Lerøy Seafood Group til en gjennomsnittskurs på 70,70 kroner per aksje. Beholdningen hans etter denne transaksjonen er da på 49.200 aksjer i selskapet.