Det kommer frem i kvartalsrapporten fra Benchmark som ble lagt frem i dag.

Benchmark avsluttet regnskapsåret for 2020 30. september i fjor. Tallene for oktober, november og desember 2020 utgjør Benchmarks Q1 tall for 2021.

Benchmark Holdings plc
 • … er et konsern etablert i 2000
 • … er et britisk børsnotert selskap. Se www.benchmarkplc.com
 • … skal hjelpe kunder til å ta kontroll over biologiske utfordringer gjennom en kombinasjon av genetikk-, ernærings-, helse- og kunnskapstjenester
 • … jobber mot bransjene akvakultur, husdyr og kjæledyr
 • … driver på internasjonal basis egne FOU-anlegg, kommersielle gårdsbruk, diagnose-laboratorier, vaksine-fabrikker, produksjonsfasiliteter og salgskontorer
 • … er til stede i 27 land på fem kontinenter
 • … har rundt 1000 ansatte
 • Benchmark Genetics
 • … er en divisjon i det britiske børsnoterte konsernet Benchmark Holdings
 • Divisjonen samler selskapene SalmoBreed as, StofnFiskur HF, Akvaforsk Genetics Center as, Spring Genetics og Genética Spring
 • Divisjonen er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, USA, Mexico, Brasil og Colombia.
 • Divisjonen er også ledende i verden innen tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen gjennom Akvaforsk Genetics.

Selskapet ender med et totalt tap på 0,2 millioner pund – dette er en forbedring fra samme kvartal i 2020, da underskuddet var på 2,6 millioner kroner. Dette inkluderer avsluttede virksomheter.

– Vi har hatt en positiv start på 2021 med god handel, forbedret lønnsomhet i første kvartal og levering mot våre strategiske prioriteringer i hvert av våre tre forretningsområder. Fordelene ved å operere som en strømlinjeformet, stadig mer integrert havbruksvirksomhet begynner å bli realisert. Vårt fokus er fortsatt å bli bærekraftig og lønnsom, opprettholde finansiell styrke gjennom den pågående pandemien og fortsette å investere selektivt i vår virksomhet for å levere fremtidig vekst, skriver administrerende direktør Trond Williksen i meldingen.

Selskapet skriver at laksemarkedet fortsetter å være sterkt gjennom den pågående pandemien, med fortsatte investeringer i det landbaserte oppdrettssegmentet.

I løpet av perioden fortsatte selskapet å forberede seg for kommersielle lanseringen av BMK08 og CleanTreat i andre kvartal 2021. BKM08 er en ny medikamentell behandling for å bekjempe lakselus. De må også oppskalerer Cleantreat, selskapets eget system som fjerne medisinrester i behandlingsvannet, og som er en integrert del av BMK08.

De neste milepælene mot kommersialisering er ratifiseringen av Maksimal restnivå for matsikkerhet (MRL) i EU og norsk lov – og markedsføringstillatelsen i Norge. Alle utvikler seg i tråd med forventningene, og selskapet forventer at systemene vil genererer inntekter i andre halvår 2021.