Det går fram av en melding fra Bewi Invest onsdag.

– Da vi fikk mulighet til å slå oss sammen med Berg-Hansen-familien, og komme inn på eiersiden i SinkabergHansen, passet det perfekt i vår vekststrategi, uttaler daglig leder i Bewi Invest, Bjørnar André Ulstein.

– Vi har stor respekt for verdiene som er skapt i SinkabergHansen og er ydmyke i forhold til ansvaret vi nå har fått for å bidra til å videreutvikle dette, i samarbeid med Berg-Hansen- og Sinkaberg-familiene, legger han til

– Eierposten i SinkabergHansen er svært attraktiv for oss, og en viktig milepæl i etableringen av en sterk og lønnsom posisjon innen sjømat. Den komplementerer andre eierposter vi har i den bransjen, og vi ser gode muligheter for synergier på tvers av porteføljen vår, fortsetter Ulstein i meldingen.

Bewi Invest opplyser samtidig at de vil søke børsnotering og hente inn mellom 500 og 700 millioner kroner fra nye eiere.

Til salgs i ett år

Det var i april i fjor at det ble kjent at en stor aksjepost i et av Norges største privateide lakseselskaper er i spill.

– SinkabergHansen har gjennomgått en lang og omfattende strategiprosess. Som en del av dette, er et samlet styre blitt enige om at en bør se på eiersiden for å se om det finnes eiere som kan styrke selskapet utover det familien Berg-Hansen kan bidra med. De har derfor sagt seg villige til å selge om vi finner den riktige kjøperen, uttalte styreleder i SinkabergHansen, Finn Haugan, om bakgrunnen for salget den gang.

SinkabergHansen

Et av Norges største private lakseselskap med en årlig produksjon på rundt 35.000 tonn laks per år.

Har hovedkontor og slakteri i Rørvik, helt nord i Trøndelag, og produksjon i sjø i flere kommuner i regionen.

Rundt 275 ansatte, aktivitet i hele verdikjeden fra settefisk til slakteri.

Omsatte i 2021 for 2,6 milliarder kroner, og tjente nær 400 millioner kroner på driften.

– Da vi møtte menneskene bak Bewi Invest, opplevde vi et selskap som har de verdiene, og engasjementet som vi er opptatt av, uttaler Hallbjørn Berg-Hansen, talsperson i Berg-Hansen familien, i meldingen.

– Det er ingen hemmelighet at vi opplever de regulatoriske rammevilkårene for næringsvirksomhet som vår, stadig mer utfordrende. Vi legger heller ikke skjul på at en betydelig skjerpet skattlegging av verdiskaping som den vår bedrift står for, har vært utløsende for vår beslutning om å selge. Når vi i tillegg kom til enighet med BEWI, ble dette en god løsning både for oss og for bedriften. Nå får vi videreført vårt engasjement i og for næringen, samtidig som vi også legger til rette for et generasjonsskifte, avslutter Berg-Hansen i meldingen.

Bewi Invest
  • Bewi Invest er et industrielt eierselskap og majoritetseier av det noterte selskapet Bewi ASA
  • Bewi Invest er eier av mer enn 10 selskaper, primært innen industri, eiendom og sjømat.
  • Selskapets to største investeringer er majoritetsposten (51 prosent) i det noterte industriselskapet Bewi ASA (emballasjeprodusent) og eierandelen i det noterte eiendomsselskapet KMC Properties ASA (43 prosent).
  • Bewi Invest har lenge ønsket å styrke sin posisjon innen sjømat opplyser selskapet.

Emisjon

Der går det fram at kjøpesummen for 44,4 prosent av aksjene i SinkabergHansen er avtalt til 2,2 milliarder kroner, hvilket gir en implisitt selskapsverdi på hele SinkabergHansen på 5 milliarder kroner. Berg-Hansen får oppgjør i 900 millioner kroner i aksjer i Bewi Invest, hvilket vil utgjøre en eierandel på 15 til 16 prosent av aksjene i Bewi Invest, avhengig av størrelsen på en planlagt emisjon.

Bewi Invest planlegger altså å gjennomføre en emisjon på 500 til 700 millioner kroner for å finansiere kontantoppgjøret. Selskapet har allerede fått bindende forpliktelser fra nye og eksisterende eiere på over 500 millioner kroner går det fram av meldingen.

Transaksjonen og emisjonen setter fart på selskapets planer om å noteres på Oslo Børs, alternativt Euronext Growth. Styret i selskapet har en intensjon om å søke notering innen 12 måneder fra gjennomføring av transaksjonen, opplyses det i meldingen.

Intrafish har forsøkt å komme i kontakt med SinkabergHansen-eier og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for ytterligere kommentarer.

Intrafish kommer med mer