Det går fram av en pressemelding fra Blue Ocean Technology.

Momentum II leder et konsortium bestående av Broodstock, EGD Capital og Seagrow, som med innsprøytingen av 38 millioner kroner fordelt på ny vekstkapital og aksjekjøp, tar en betydelig posisjon i slambehandlingsselskapet.

– Vi har fulgt slambehandlingssegmentet over lengre tid. Kombinasjonen av sirkulærøkonomi og akvakultur treffer strategien vår midt i hjertet. Vi er blitt kjent med Blue Ocean Technology som en sterk og innovativ aktør med et svært kompetent team. De muliggjør bærekraftig matproduksjon basert på Norges allerede sterke konkurransefortrinn innen akvakultur, og de gjør det gjennom fleksible, energieffektive løsninger med stort internasjonalt potensial, uttaler Arve Janbu Fresvik i Momentum i meldingen.

Han peker videre på selskapets fotfeste i markedet og muligheter til å lykkes internasjonalt:

– Verden ser til Norge når det gjelder teknologi til havbruk og det første internasjonale salget er sikret gjennom American Aquafarms. Vi ser frem til å videreutvikle den internasjonale satsingen gjennom et aktivt eierskap i Blue Ocean Technology, uttaler Fresvik.

Slambehandlingsselskapet utvikler egen teknologi tilpasset restproduktene oppdrettsanlegg produserer og har ulike løsninger som tilpasses den enkelte oppdretters behov.

Programvaren er utviklet i samarbeid med Schneider Electric. Blue Ocean Technology har avtaler med aktører som American Aquafarms og Salmon Evolution.