Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med produksjon både i Chile og Canada – i tillegg til i Nordland og Finnmark. Siden konsernet er en del av japanske Mitsubishi Corp, publiserer det ikke sine resultater.

Tallene for det norske datterselskapet Cermaq Norway ble derimot offentlige i dag. Selskapet har såkalt avvikende regnskapsår, og deres 2022-tall er for perioden 1. april i fjor til 31. mars i år.

Cermaq
  • Verdens nest største lakseprodusent (målt i volum)
  • Tidligere var selskapet kontrollert av den norske stat, nå er det heleid av japanske Mitsubishi Corp.
  • Cermaq driver oppdrett av laks i Nord-Norge, Chile og Canada
  • Hovedkontoret ligger i Oslo, mens hovedkontoret for Cermaq Norway ligger i Steigen, Nordland
  • I 2020 omsatte konsernet for rundt 9,1 milliarder kroner, og hadde litt over 3.000 ansatte

Selskapet har tidligere meldt at det – i likhet med næringa ellers – fryser investeringer i Norge på grunn av at regjeringen har varslet innføring av grunnrenteskatt.

– Cermaq Norge har i tre av de siste seks år ikke betalt ut utbytte. Vi har en særdeles god og langsiktig eier som har bidratt til arbeidsplasser og verdiskaping i Nordland og Finnmark hvor våre overskudd er reinvestert. Med basis i gode resultater to siste år, er det derfor naturlig å ta utbytte på 700 million kroner da vår eier også er vår bank, uttaler administrerende direktør Knut Ellekjær i en pressemelding.

I dagens pressemelding om årsresultatet hevder selskapet at usikkerhet rundt myndighetenes skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og dermed 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge.

Cermaq viser til at selskapet siden 2015 har investert over fem milliarder i Norge i settefiskanlegg, slakteri, flåter, båter og ny teknologi, og at dette har skapt 212 nye Cermaq-arbeidsplasser i Nordland og Finnmark.

– Vi kjøpte ikke nye lisenser i auksjonen i oktober på grunn av uforutsigbarheten i rammebetingelser. Vi skulle investere nye 4 milliarder i postsmoltanlegg i Hasvik, utvidelse av slakteriet i Hammerfest og driftsinvesteringer i Nordland. Forslaget til ny skattemodell har imidlertid satt en stopper for det og med det 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Aktiviteten langs kysten stopper opp og det går allerede nå ut over vanlige folk og lokalsamfunn, uttaler Ellekjær i meldingen.