Danske Bank har økt sine lakseprisestimat fremover, etter å ha byttet analytiker som følger sektoren. Oppjusteringen av prisestimatene er basert på en kombinasjon av forventede priser på alternative proteinkilder og tilbudsutsiktene for laks. Det fremgår av en sektoroppdatering fredag..

Meglerhuset anslår nå en laksepris på 82 kroner per kilo for 2022, fallende til 74,5 kroner per kilo for 2023, mens for 2024 estimeres det en laksepris på i snitt 73 kroner.

Videre venter meglerhuset en kostnadsøkning på 16 prosent per kilo for sektoren fra 2021-nivået til 2023, noe som i hovedsak skyldes økte råvarekostnader for fôr, som fortsatt er den største kostnadsfaktoren ved oppdrett av laks.