Driftsinntektene var 738 millioner kroner i kvartalet (806), mens driftsresultatet var 32,2 millioner kroner (57,7). Selskapets ordrereserve var