Bakkafrosts slaktevolum i andre kvartal 2022 var på 13.100 tonn på Færøyene og 6.600 tonn i Skottland, ifølge en oppdatering fra selskapet tirsdag.

Fôrsalget var 31.200 tonn i kvartalet, mens Havsbrún anskaffet 97.600 tonn råvarer i kvartalet.

Bakkafrost slaktevolum i tonn:

Færøyene

  • Segment Nord 4.800
  • Segment Vest 3.100
  • Segment Sør 5.200

Skottland

  • Segment Nord 2.400
  • Segment Sør 4.200

Alle slaktevolumet er oppgitt i head on gutted (HOG)-ekvivalenter, som er sløyd fisk med hode.