Det går frem av en børsoppdatering mandag.

Slaktevolumet fordelte seg slik på regionene:

  • Rogaland: 5 000 tonn
  • Finnmark: 9 800 tonn
  • British Columbia: 8 800 tonn


Gjennomsnittskostnadene per kilo produsert laks fordelte seg slik i regionene for andre kvartal:

  • Rogaland: NOK 46.8
  • Finnmark: NOK 40.6
  • British Columbia: CAD 7.9

Grieg Seafood legger frem sitt 2. kvartalsresultat 23. august.