Lerøy Seafood fikk et slaktevolum på 33.100 tonn laks og ørret i andre kvartal 2022, mot et slaktevolum på 36.700 tonn i tilsvarende periode året før. Av volumet utgjorde 5.800 tonn ørret (4.500).

Det opplyses i en melding fra selskapet torsdag.

  • I kvartalet hadde Lerøy Aurora et slaktevolum på 4.400 tonn (5.200)
  • Lerøy Midt hadde et slaktevolum på 14.100 tonn (14.900)
  • Lerøy Sjøtroll hadde et volum på 14.500 tonn (16.600).

Fangstvolumet for Havfisk var 18.600 tonn i kvartalet (16.300),