Det opplyses i en melding fra selskapet torsdag.

I kvartalet hadde Lerøy Aurora et slaktevolum på 15.700 tonn (7.900), Lerøy Midt hadde et slaktevolum på 22.900 tonn (22.000), mens i Lerøy Sjøtroll var volumet på 17.800 tonn (14.300). Av volumet utgjorde 8.400 ørret (7.500).

Fangstvolumet for Havfisk var 12.300 tonn i kvartalet (11.100), hvor 3.400 tonn av volumet var torsk (1.700).

Som tidligere kommunisert forventes lavere uttakskost i andre halvår 2021 sammenlignet med første halvår 2021, opplyser selskapet, som legger til at på bakgrunn av omdisponeringer i slakteplan vil uttakskost i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora i tredje kvartal 2021 være høyere enn det som var forventet ved avleggelse av rapport for andre kvartal 2021.

Estimert slaktevolum for inneværende år er uendret.