I Norge-segmentet var slaktevolumet 8.300 tonn sløyd vekt, mens i Island var volumet 2.900 tonn sløyd vekt.

Arctic Fish Holding hadde et slaktevolum på 2.900 tonn sløyd vekt i tredje kvartal 2021, ifølge en melding fra selskapet.