- Etter en grundig vurdering har komiteen kommet frem til en innstilling hvor Leif Inge Nordhammer erstatter Atle Eide som styrets leder, uttaler valgkomiteens leder Bjørn Wiggen i pressemelding fra oppdrettsselskapet torsdag morgen.

Nordhammer var konsernsjef i Salmar fra 1996 til 2016, med opphold fra juli 2011 til januar 2014. I dag jobber han i sitt investeringsselskap LIN AS og er styremedlem i Kverva AS. Han har omfattende erfaring fra lederstillinger i flere selskaper innen oppdrettsnæringen, og har jobbet i næringen siden 1985.

Tidligere arbeidsgivere inkluderer Forsvaret, Sparebank 1 Midt-Norge, Frøya Holding AS og Hydro Seafood AS. Nordhammer har vært styremedlem i Salmar siden juni 2020.

Videre innstilles Magnus Dybvad som nytt styremedlem som representant for majoritetseier Kverva. Dybvad har vært ansatt i Kverva siden 2010, og er i dag investeringsdirektør i selskapet. Han har bakgrunn fra First Securities og Forsvaret. Dybvad er utdannet sivilingeniør fra institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styrets nestleder Margrethe Hauge. De øvrige aksjonærvalgte medlemmene Tonje E. Foss og Linda Litlekalsøy Aase er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling blir behandlet på generalforsamlingen i Salmar ASA som avholdes 8. juni.