Det viser gjennomsnittet av estimater fra åtte meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt. Av de åtte meglerhusene som