Det viser gjennomsnittet av estimater fra 11 meglerhus, innhentet av Infront. For helåret 2021 ventes det operasjonelle driftsresultatet til 736 millioner kroner, stigende til 1.319 millioner