Det viser gjennomsnittet av estimater fra ni meglerhus, innhentet av Infront for TDN Direkt. Driftsinntektene estimeres til 6.186 millioner