Det viser gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt blant 11 analytikere. Analytikerne venter i snitt et slaktevolum i andre