Det viser gjennomsnittet av estimater fra ti meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt. Av de 10 meglerhusene som oppgir