Carnegie har et kursmål på 83 kroner, ned fra 84 kroner, og mener risiko/avkastningsprofil er lite attraktiv ettersom meglerhuset mener Grieg er det mest sensitive oppdrettsselskapet overfor kostnadsinflasjon,