Det opplyses i en melding fra selskapet onsdag.

I andre kvartal hadde Lerøy Aurora et slaktevolum på 5.200 tonn - fjorårets tall i parantes: (3.700). Lerøy Midt hadde et slaktevolum på 14.900 tonn (15.800), mens i Lerøy Sjøtroll var slaktevolumet på 16.600 tonn (19.400). Av volumet utgjorde 4.500 ørret (6.800).

Fangstvolumet for Havfisk var 16.300 tonn i kvartalet (25.000), hvor 3.200 tonn av volumet var torsk (2.300).