Oppdrett Midt-Norge hadde et slaktevolum på 20.800 tonn i kvartalet, mens i Oppdrett Nord-Norge var slaktevolumet på 13.500. Icelandic Salmon hadde et volum på 2.500 tonn i perioden.