Det skriver selskapet i en melding onsdag.

Totalt var volumet i første batch på 340 tonn HOG med en snittvekt på 3,75 kilo. Gjennomsnittlig realisert salgspris var 75 kroner pr kilo og 78 kroner pr kilo for Superior 3+.

Per 31. desember 2022 hadde batch nummer 2 nådd 1,85 kilo i gjennomsnitt og består nå av to fiskegrupper etter å ha blitt gradert på størrelse i november med minimal registrert dødelighet. Batch nummer 2 er i rute for slakting i løpet av andre kvartal 2023, opplyses det.