Det viser gjennomsnittet av estimater fra syv meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt.

Driftsinntektene estimeres til 6.786 millioner kroner, opp fra 6.567 millioner kroner året før.

Fire av analytikerne har kjøpsanbefaling på aksjen mens tre anbefaler hold. Gjennomsnittlig kursmål er 55,5 kroner, varierende mellom 48 og 61 kroner.

Lerøy Seafood legger frem resultat for andre kvartal onsdag 23. august klokken 06:30.

Deltagere: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, DNB Markets, Fearnley Securities, Nordea Markets, Pareto Securities og SEB Equities.

Lerøy Seafood Group
  • En av verdens største lakseprodusenter, med produksjon stort sett langs hele kysten i Norge
  • Kontrollerer hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk til slakting og foredling
  • Eier sammen med Salmar 50/50 av Scottish Sea Farms
  • Lerøy Seafood Group eier også Lerøy Havfisk, som er Norges største torskerederi, samt Lerøy Norway Seafood som driver mottak og foredling av villfisk
  • Familien Møgster fra Austevoll er via Austevoll Seafood dominerende eier i det børsnoterte sjømatkonsernet