Bakkafrost guider ikke slaktevolum på kvartalsbasis og med et forventet volum på 96.000 tonn i 2021 gjensto det 24.900 tonn i fjerde kvartal. Dermed ble endelig volum litt over selskapets forventning og konsensus.

ABG Sundal Collier skriver at gjennomsnittlig slaktestørrelse på Færøyene i fjerde kvartal per uke 49 var 5,0 kilo, som er under fem års gjennomsnitt på 5,3 kilo.