Det opplyser selskapet i en melding. Tallene er basert på hel fisk-ekvivalente (wfe) tall.

Guiding for slaktevolum i 2021 på 41.000-43.000 atlantisk laks og rundt 2.000 tonn coho gjentas.