Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 136 millioner euro.

Slaktevolumet var 117.000 tonn i kvartalet, mot ventet 111.000 tonn. I den norske virksomheten var slaktevolumet 71.000 tonn, mot ventet 66.300 tonn.

Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 1,40 euro pr kilo, mot ventet 1,44 euro pr kilo.

Slaktevolumene i utlandet

Virksomheten i Chile bidro med om lag 0,90 euro pr kilo, mot ventet 1,07 euro pr kilo.

Skottland-virksomheten bidro med 0,90 euro pr kilo, mot ventet 0,97 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten bidro med rundt 0,00 euro pr kilo, mot ventet 0,97 euro pr kilo.

Rapportert netto rentebærende gjeld, eksklusive IFRS 16-effekter, var på om lag 1.150 millioner euro ved utgangen av kvartalet, mot ventet 1.267 millioner euro.

Mowi sin lokalitet Flåtegrunnen. Foto: Dronefoto Anders Furuset

Videre ble operasjonelt driftsresultat for Consumer Products 22 millioner euro, mens innen forvirksomheten var driftsresultatet 10 millioner euro i tredje kvartal 2021.

Plankton-oppblomstring ga smell

Det operasjonelle driftsresultatet ble negativt påvirket av 11 millioner euro i ekstraordinær dødelighet i Canada, hvorav seks millioner euro kom fra oppblomstring av plankton i Canada West og fem millioner euro i forbindelse med lite oksygen i Canada Øst. Ekstraordinær dødelighet i Canada påvirket marginen totalt på gruppenivå med 0,09 euro i kvartalet. Oppdrettskostnaden var 4,59 euro pr kilo.

Slaktevolum

  • Norge 71.000
  • Skottland 15.000
  • Canada 11.000
  • Chile 15.000
  • Irland 2.000
  • Færøyene 3.000
  • Totalt 117.000