Mowi rapporterte i oktober, som selskapet gjør i forkant av hver kvartalsrapportering, foreløpige tall for driftsresultat og slaktevolumer.