Endúr ASA

Endúr ASA ble etablert i 2019 etter sammenslåing av Bergen Group ASA og Endúr Fabricom.

I dag er Endúr ASA et stort industrikonsern med base på Vestlandet med nesten 400 ansatte. Endúr sin nye ledergruppe har definert tre viktige forretningsområder for fremtidig vekst; Akvakultur, Marin infrastruktur og Maritim & tilkomstteknikk.

Endúr Maritime organiserer og utfører inspeksjon, service, reparasjon, vedlikehold, oppgraderinger og modifikasjoner på forskjellige typer fartøy for både militære og sivile maritime kunder.

Endúr Maritimes fasiliteter for maritime tjenester ligger ved Laksevåg i Bergen.

Kilde: Endur.no

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til nedbetaling av gjeld og generelle forretningsformål.

Styremedlem Bjørn Finnøy har gjennom Artec Holding AS blitt allokert om lag 71,8 millioner aksjer, mens Jörn Ryberg har gjennom Jörn Ryberg Holding AB blitt allokert om lag 16,6 millioner aksjer.

Selskapet vil vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 40 millioner nye aksjer.

Endúr-aksjen sluttet på kurs 0,868 kroner mandag.