Selskapet hadde en omsetning på 542,3 millioner kroner i kvartalet (58,2).

Selskapets ordrereserve var på 2,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2021, i stor grad uendret fra slutten av første kvartal, som impliserer ordreinntak på linje med omsetning i andre kvartal, opplyser selskapet.

– Totalt sett var det et «decent» kvartal med sterk vekst i omsetningen, og noen veldig viktige kontraktstildelinger og videre strømlinjeforming av Endúr etter nedsalget i AAK. Selv om ebitda-resultatet ble svekket av et svensk infrastrukturmarked som fortsatt er i innhenting fra covid-19, og høyere tail-end-aktivitet enn planlagt på enkelte akvakulturprosjekter, så er Endúr sin fundamentale posisjon mye sterkere enn hva den var ved starten av 2021, uttaler administrerende direktør Hans Olav Storkås i Endúr i meldingen.

Endúr ASA er et børsnotert konsern som er spesialist innen konstruksjon av marin infrastruktur, inkludert anlegg til landbasert oppdrett, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Konsernet produserer også integrerte fôrflåter for havbruksnæringen.