IntraFish meldte mandag morgen at Justisdepartementet i USA har avsluttet etterforskning for prissamarbeid mellom norske lakseaktører som Grieg Seafood, Lerøy Seafood, Salmar og Mowi.

Prissamarbeid, prisfiksing, avtaler om priser mellom selskaper er brudd med konkurranselovgivningen i de fleste land. Sanksjoner kan bli meget strenge.

Store penger

I mai i fjor meldte IntraFish at de norske lakseaktørene, som også inkluderte Bremnes Seashore, Cermaq og andre, hadde inngått et forlik på 85 millioner dollar etter å ha blitt saksøkt for å ha brutt konkurransereglene i USA.