Det skal etter hva IntraFish erfarer, dreie seg om