Det skal etter hva IntraFish erfarer, dreie seg om hundretusenvis av dokumenter.

Advokat Trond S. Paulsen.

- Fra norsk side er vi kjent med at en amerikansk domstol ønsker innsyn, noe jeg ikke kan kommentere. Men jeg forutsetter at Europakommisjonen ivaretar sine interesser på best mulig måte, og at tidligere norske merknader blir tatt hensyn til. Norske oppdrettsselskaper har ikke deltatt i noen form for ulovlig priskonkurranse, sier advokat Trond S. Paulsen til IntraFish.

Han har i flere tiår bistått laksenæringa i saker der den har blitt beskyldt for dumping og ulovlig konkurranse.