Det viser en ukentlig oppdatering fra Oslo Market Solutions sin tjeneste Arena.

Ifølge oversikten over de 30 største aksjonærene i Lerøy Seafood Group, har Ferd kjøpt 184.000 nye aksjer i selskapet den seneste uken.

Kursen har vært rundt 55 kroner siste uke. Aksjene har dermed kostet Ferd rundt 10,1 millioner kroner.

Etter kjøpet har Ferd 6,3 millioner Lerøy-aksjer. Det tilsvarer rundt 1,09 prosent av aksjekapitalen, og gjør Ferd til 7. største eier i Lerøy.

Som IntraFish tidligere har meldt, har Ferd tidligere i sommer økt aksjebeholdningen sin både i Lerøy og Grieg Seafood.

Trygda selger i Grieg

Forrige uke solgte også Folketrygdfondet, ofte kalt «Trygda», 694.931 aksjer i Grieg Seafood. Med en kurs rundt 87 kroner, tilsvarer det et aksjesalg på rundt 60 millioner kroner.

Etter nedsalget har Folketrygdfondet 5,05 millioner aksjer i Grieg, tilsvarende 4,45 prosent. De er fortsatt nest største aksjonær i selskapet, etter Grieg-familien som har 50,17 prosent.

Foruten disse to transaksjonene, er det så vidt IntraFish kan se ikke noen nevneverdige endringer blant topp 30 i ulike sjømatselskaper ved Oslo Børs siste uke.

Som alltid er det en del endringer i Mowis største aksjonærer, men dette er bare endringer i såkalte nominee-konti hos meglerhus, som ikke viser de reelle eierne av aksjene.

Les også:

Ferds britiske sjømatinvestering har falt kraftig i verdi

En verdenssensasjon: Salmobreed Salten

Laksenorge har tre på topp-10-lista over verdens rikeste unge

Laksearvinger må betale mer i skatt