Ferd tilhører og kontrolleres av Johan H. Andresen, og døtrene Alexandra og Katharina Andresen, som har arvet 42 prosent av det