Det går frem av en melding torsdag kveld.

Tombre Fiskeanlegg, Lingalaks og Eidesvik Laks kjøper samtlige aksjer i Sør Farming, et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet region sør.

– Som vederlag for aksjene i Sør Farming er det avtalt en kjøpesum på 1,24 milliarder kroner på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering, skriver NRS i meldingen.

Samarbeider om salg av laks

I forbindelse med transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid på kjøp og salg av fisk.

Transaksjonen antas gjennomført i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming er gjennomført.

– Den strategiske vurderingen av region sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon i meldingen.

Vil konsentrere seg om Nord-Norge og Island

Virksomheten i region sør som fisjoneres ut av NRS Farming og inn i Sør Farming eier og driver seks tillatelser for oppdrett av laks med produksjon på 4.680 tonn maksimalt tillatt biomasse («MTB») i området omkring Haugesund. Virksomheten har ca. 30 ansatte, og ledes av regiondirektør Rolf Berg.

Transaksjonen er ledd i NRS sin strategi om å konsentrere og styrke sin virksomhet i Nord-Norge og på Island.

- Gjennom salg av denne virksomheten ønsker vi å konsentrere vår aktivitet om Nord-Norge og på Island. Selskapet har for tiden store investeringsprosjekter som vil videreutvikle vår virksomhet i nord. Vi har som ambisjon å utvikle fremtidens oppdrettsnæring gjennom videreutvikling av driften, innovasjon og ny teknologi, og vi vil gjøre det med Nord-Norge i sentrum. Transaksjonen gir NRS ytterligere finansiell fleksibilitet til å vurdere nye vekstmuligheter, sier Høstlund.

Kjøperne vil ikke kommentere om planer

Det er inngått avtaler med enkelte ledende ansatte i region sør om bonuser i forbindelse med transaksjonen, opplyses det videre i meldingen.

Lingalaks, Tombre Fiskeanlegg, og Eidesvik Laks skriver i en egen pressemelding at de har besluttet ikke å gi ytterligere opplysninger relatert til transaksjonen eller sine planer for fremtidig drift før overdragelsen har funnet sted i desember 2019.

Advokat Tom Stemre har vært koordinator og juridisk rådgiver for konsortiet i forbindelse med kjøpet. DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS.

Nøkkeltall resultatregnskap for Region Sør

Resultatregnskap (NOKm) 2016 2017 2018 Q2 2019 YTD Q2 2019 Q2 2018 YTD Q2 2018
Driftsinntekter 322.5 415.6 317.7 53.5 113.5 150.9 223.4
Driftskostnader 220.9 265.6 240.3 51.1 108.4 95.4 146.5
Operasjonell EBIT 101.6 150.0 77.4 2.3 5.1 55.5 76.9
Slaktet volum

(tonn HOG)

5,151 7,221 5,586 869 1,949 2,407 3,746
Operasjonell EBIT/ kg NOK 19.7 20.8 14.2 2.7 2.6 23.9 21.1