Samtidig går valgperioden for styremedlemmene Cecilie Fredriksen, Solveig Strand og Bjarne Tellmann ut.

Nicolas Gheysens har informert valgkomiteen om at han ønsker å fratre fra og med generalforsamlingen 13. juni juni 2022.

Nominasjonskomiteen foreslår at Kathrine Fredriksen blir valgt inn i styret for en toårsperiode og dermed erstatter sin søster, Cecilie Fredriksen. Videre foreslås tidligere direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen inn i styret for to år. Hun erstatter Solveig Strand. Inn foreslås også Peder Strand – som erstatter for Bjarne Tellmann, også for to år.

Nicolas Gheysens som ønsker seg ut av styret er foreslått erstattet med Michal Chalaczkiewicz – også i to år.

Hvis valgene gjennomføres slik foreslått vil det nye styret bestå av Ole-Eirik Lerøy (styreleder), Kristian Melhuus (nestleder), Kathrine Fredriksen, Renate Larsen, Peder Strand, Lisbet K. Nærø og Michal Chalaczkiewicz.