Det opplyses i en såkalt flaggemelding mandag. Når en investor passerer grensen på 5,0 prosent, enten på vei opp eller ned, må dette meddeles aksjemarkedet. Nøyaktig antall