Konsernet leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 267,7 millioner danske kroner, og slaktet 13.700 tonn laks i første kvartal. Marginen per kg i oppdrett var 21,86