IntraFish har bedt administrerende direktør Marco Fiorini i Bonafide Wealth Management AG sammenlikne lakseaksjene i Oslo og Santiago.

Fiorini er bosatt i Sveits, like ved Zürich som er ett av Europas store finanssentre. Zürich ligger nær grensen til Liechtenstein (se også faktaboks om Bonafide).

– Ved første øyekast er det tydelig at norske lakseprodusenter er betydelig høyere verdsatt på børsen enn sine chilenske konkurrenter. Og slik har det vært de siste årene. Det er delvis grunnleggende årsaker til dette, og delvis ikke, skriver han i en epost til IntraFish.