Det viser gjennomsnittet av estimater fra fire meglerhus, innhentet av Infront Data for TDN Direkt. Driftsinntektene estimeres