Totalt i 2019 oppnådde Mowi en rekordhøy omsetning på 4135 millioner euro og et operasjonelt driftsresultat på 721 millioner euro.

Mowi produserte mer laks enn noensinne i 2019. Selskapet slaktet 436.000 tonn for året i sin helhet og 116.000 tonn i fjerde kvartal, sammenlignet med 375.000 tonn for 2018 og 106.000 i samme kvartal.

2,60 per aksje

- 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15.000 kolleger som har bidratt til de gode resultatene, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi. Foto: Paul S. Amundsen

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1,112 millioner euro (1,074 millioner euro) i fjerde kvartal 2019. Forventet slaktevolum for 2020 er uendret på 450.000 tonn.

Vekst til tross for koronautfordringer

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,12 euro (2,44) i fjerde kvartal, mens Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 1,24 euro og -0,53 euro (2,32 euro og 1,42 euro). Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 0,79 euro i kvartalet (1,25 euro). Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på 13,8 millioner euro (5,8 millioner euro).

Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 15,1 euro millioner (38,4 millioner euro).

- Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst. Til tross for kortsiktige utfordringer knyttet til koronaviruset er utsiktene for Mowi gode, sier Vindheim.

Grønn historie

Mowi utstedte det første grønne obligasjonslånet i selskapets og sjømatnæringens historie i januar 2020. Det femårige usikrede obligasjonslånet på 200 millioner euro har en rente på EURIBOR +1,60%. Utstedelsen var fire ganger overtegnet.

- Det er svært gledelig å se den store interessen i markedet for å finansiere Mowi og vår bærekraftige produksjon av sunne og gode produkter, sier Vindheim.

Høgere kostnader i vente

Analytiker i Sparebank 1 Markets, Thomas Myrholt, peker på at det forventes høgere kostnader i selskapet fremover og at man dermed kan forvente 20 prosent nedgang i driftsmargin per kilo i første kvartal 2020.

Mowi har varslet om økte kostnadene i sine to største regioner, Norge og Chile i Q1, og analytikeren estimerer dette til 1,50-2 kroner i økt produksjonskostnad per kilo - sammenlignet med fjerde kvartal. Analysen til Sparebank 1 Markets spår forøvrig Mowi-aksjen ned tre prosent.

Lavere aksjeutbytte enn ventet

Aksjonærer kan forøvrig vente seg et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje. Dette har DN.no regnet ut betyr at det betales ut 1,34 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, og at av dette tilfaller 188 millioner kroner hovedaksjonær John Fredriksen.

Avisen opplyser at det på forhånd var ventet at Mowi ville annonsere et utbytte på 2,68 kroner pr aksje for fjerde kvartal 2019. Det viser gjennomsnittet av ni estimater Infront Data har hentet inn for TDN Direkt.

Resultat Mowi Q4 - tall i millioner euro:

4. kv 2019 4. kv 2018 Endring
Omsetning 1 111,7 1 073,7 3,5 %
Driftsresultat 165,7 213,0 -22,2 %
Resultat før skatt 233,9 230,5 1,5 %
Nettoresultat 1 337,2 1 037,2 28,9 %
Driftsmargin 14,9 % 19,8 % -24,9 %