Frøygruppen opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover, og